Documentatie: Nieuwe Template

Hier volgt een gedetailleerde beschrijving voor het overzetten van oude webpagina's naar de nieuwe template. Wij gaan ervan uit dat je bekend bent met ssh en de basiscommando's voor de bash. Zo niet, dan verwijzen we je even door naar de comcie wiki.

Als je de listing van de public_html directory bekijkt, dan staat daar het bestandje index.cgi en de directory include. Voordat je je webpagina gaat overzetten is het verstandig om een backup te maken van je oude bestanden. Bijvoorbeeld:

mv ./include ./include_bak
mv ./index.cgi ./index.bak

Je zult nu een nieuwe directory include moeten maken. Het nieuwe bestand index.cgi kun je simpelweg van de webcie kopieëren. Voor de commissies die perl scripts gebruiken gaat dit natuurlijk niet op.

mkdir ./include
install -m 704 /home/webcie/public_html/index_std.cgi ./index.cgi

Alle overige bestanden komen alleen in de include directory te staan. De eerste pagina die automatisch wordt opgevraagd is het bestand main.html. Namen voor alle andere pagina's mag je zelf bedenken. Je kunt naar deze pagina's verwijzen door te linken naar

http://www.fmf.nl/~commissie/index.cgi?file=bestand

waarbij 'bestand' natuurlijk vervangen moet worden door de desbetreffende naam van de pagina waarnaar verwezen wordt. De webcie heeft ook handleiding over hoe je HTML pagina's maakt in de nieuwe template.

Het is dus van belang dat deze pagina bestaat. Het submenu dat aan de linkerkant wordt weergegeven komt uit een bestandje menu.xml. De webcie werkt aan een script waarbij je met je internetbrowser dit menu eenvoudig kunt maken. Voor de mensen die daar niet op kunnen wachten is er een beschrijving hoe dit handmatig kan.

Al opgemerkt dat het plaatje bovenaan soms veranderd als je naar een andere pagina gaat? Jullie als commissie kunnen daar een eigen ontwerp plaatsen. Maak hiervoor een plaatje van 469 pixels breed en 66 pixels hoog aan en sla deze in je include directory op als header.gif.

Volgende: HTML-pagina's in de template