Hans Jordens

Hans Jordens is geboren en getogen in Haren. Op zijn 17de ging hij in Groningen natuurkunde studeren. Waar hij in 1971 afgestudeerd is. Hierna is hij naar Libanon gegaan. Maar omdat hij daar geen werk kon krijgen is hij terug gegaan naar Winschoten waar hij leraar op een middelbare school werd. In totaal heeft hij 10 jaar lang middelbaar onderwijs gegeven. Wel was er een onderbreking van 2 jaar. Toen zat hij in Afrika (Burkina Faso, Frans West-Afrika).

Hij kreeg na zijn werk op de middelbare school de kans om op de universiteit van Groningen te gaan werken, deze heeft hij met beide handen aangegrepen. Omdat de heer Jordens niet meer gewend was om onderzoek te doen heeft hij zich bezig gehouden met onderwijsachtige zaken. Het heeft overigens nog wel wat moeite gekost om de staf van de natuurkundeopleiding zover te krijgen dat ze Jordens ook toestonden om hem colleges te laten geven. De heer Jordens was dan ook erg blij om in 1996 de onderwijsprijs van de faculteit te krijgen. Twee jaar later kreeg hij ook de prijs voor hoorcollegedocent van het jaar uitgereikt door het Natuurkunde Studenten Overleg.

Naast zijn werk voor de opleiding natuurkunde heeft Jordens zich ook met toenemende mate bezig gehouden met natuurkundewedstrijden voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Vanaf 1982 was dat de Natuurkunde Olympiade, maar daar zijn het Natuurkunde Toernooi (International Young Physicists" Tournament) in 1990, de Science Conferentie (International Conference for Young Scientists) in 1994 en de Science Olympiade (European Union Science Olympiad) in 2003 bijgekomen. Om de vele wedstrijden te coördineren heeft Jordens in 1999 samen met enkele collega"s besloten tot de oprichting van een federatie van natuurkundewedstrijden: de International Federation of Physics Competitions. Op dit moment zijn een kleine honderd organisaties bij deze federatie aangesloten.

In 1998 heb heeft de heer Jordens in dienst van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, het Bèta-steunpunt opgericht. Dat bleek een gouden greep. Al na twee jaar was het steunpunt uitgegroeid tot een portal waar honderden leerlingen per jaar met hun vragen kwamen om verder te kunnen met hun profielwerkstuk. Aangezien Groningen niet de enige instelling was met zo"n steunpunt, leek coördinatie voor de hand te liggen. De universiteiten van Amsterdam, Delft, Leiden en Nijmegen zijn bereid gevonden om samen met de RUG een platform op te richten met een gezamenlijk portal (www.betasteunpunt.nl).

De heer Jordens is op de ALV van 22 juni 2004 erelid geworden van de FMF. In zijn bestuursjaar heeft hij een buitenlandse excursie georganiseerd, de constitutielintjes gentroduceerd, en de naamswijziging (van FMA naar) FMF doorgevoerd. Daarnaast is hij nauw betrokken geweest bij de organisatie van het lustrum in 1999. De FMF heeft nu nog steeds veel aan hem. Jordens heeft veel contact met de leden. Hij komt altijd naar het bestuur als hij hulp nodig heeft bij het organiseren van bijvoorbeeld een scholierendag of een olympiade.