Groningse Collega's

Wiskunde & Natuurwetenschappen

Bedrijfskunde

Economie

Medische Wetenschappen

Psychologische, Pedagogische en Sociologische Wetenschappen

Ruimtelijke Wetenschappen

Rechtsgeleerdheid

Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen

Taal & Cultuur (onderdeel van Letteren)