Natuurkunde en Sterrenkunde Overleg Studenten (NSOS)

Als student heb je het druk met allerlei feesten, excursies, reisjes en tal van andere activiteiten. Maar op een gegeven moment ontkom je er echt niet meer aan en moet je je toch gaan bezig houden met datgene waar studeren eigenlijk voor bedoeld was: je studie. Hierbij verschijnt het NSOS ten tonele. Het NSOS, Natuur- en Sterrenkunde Overleg Studenten (Engels: Physics Astronomy Feedback Platform), helpt jou door te zorgen dat jouw onderwijs goed is.


Hoe doen we dat? Eenmaal per periode wordt het NSOS georganiseerd. Bij het NSOS is een vertegenwoordiging van de studenten uit de Opleidingscommissies (Technische) Natuurkunde en Sterrenkunde en van de studieverenigingen Fysisch-Mathematische Faculteitsvereniging en T.F.V. 'Professor Francken' aanwezig. Mocht je dus klachten, vragen of suggesties hebben, dan is er binnen het NSOS altijd wel iemand die hier een antwoord op weet. Jouw input, positief dan wel bekritiserend, wordt meegenomen op de vergadering van de Opleidingscommissie en dus draag je bij aan een betere studie!


Bij de NSOS-vergaderingen worden de lopende vakken en tentamens besproken. Vragen omtrent het curriculum, studie-ondersteuning en andere studiegerelateerde onderwerpen kun je hier ook kwijt. Binnenkort komt er ook een Nestor-omgeving waar alle medezeggenschapsorganen en opleidingscommissies te vinden zijn. Op dit platform krijgt ook het NSOS een plek. Hierop zul je ter zijner tijd verdere informatie vinden over alle organen, de vergaderdata, notulen etc.


Verder helpen we in de organisatie van de de Docent van het Jaar-Verkiezing. Bij deze verkiezing, die aan het einde van het eerste semester van het jaar daarop wordt gehouden, krijgen alle natuur- en sterrenkunde studenten de kans om eindelijk eens de docenten te becijferen in plaats van andersom. Vervolgens wordt aan de winnaars in elke categorie op een feestelijke gratis borrel een certificaat uitgereikt.


Kortom: het NSOS houdt zich bezig met alles wat beter kan binnen jouw onderwijs. Heb je een vraag, suggestie, klacht of mening, kom dan eens langs op onze vergaderingen of stuur een mail naar nsos@betastuf.nl. De NSOS is ook het ideale opstapje voor een van de vele medezeggenschapsfuncties binnen de RuG. Gratis lunch is bij het NSOS aanwezig.


Tot een volgende vergadering,

Karin Dirksen, Voorzitter van de FMF
namens het NSOS