Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen

  • Homepagina
  • De Betastuf
    β-stuf staat voor β-studenten federatie. Deze is in 1987 opgericht om de studenten binnen de toen net opgerichte faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen zo luid mogelijk te laten klinken.
    Doelen van de β-stuf zijn onder meer het uitgeven van de β-wijzer (β-wijzer), de alternatieve studiegids van de faculteit, waarin stukjes over alle vakken staan. Deze zijn geschreven door studenten die het vak het afgelopen jaar gevolgd hebben. In de betawijzer is te lezen of een vak zeer de moeite waard is, of juist bijna niet te volgen. Ongeveer twee keer per jaar organiseert de betastuf een themastuf. Dit is een soort forumdiscussie waar alle studenten en andere belangstellenden binnen de faculteit welkom zijn. Hier kan wat dieper ingegaan worden op bepaalde onderwerpen. Het afgelopen jaar is er bijvoorbeeld een themastuf over internationalisering georganiseerd.
  • Faculteitsraad FWN
  • Rijksuniversiteit Groningen