Waar kan men de FMF vinden?

De FMF heeft twee kamers in het NCC.

NSFW

In de Nieuwe Super FMF Werkkamer is altijd wel een bestuurslid van de FMF te vinden. Hier kun je ook tussen de colleges door van een versnapering genieten.

Kamernummer: 5111.0053 (achter de kantine)
Telefoon: 050 363 4948 / 4155

KNOB

De Kamer na onze BONK is de werkkamer van de FMF voor bestuur en commissies. Commissieleden die hier willen werken kunnen altijd een sleutel bij het bestuur krijgen.

Kamernummer: 5113.0101
Telefoon: 050 363 4812