Commissie-overzicht

Inleiding

De Fysisch-Mathematische Faculteitsvereniging (FMF) is een studievereniging voor alle studenten (technische) natuurkunde, sterrenkunde, wiskunde, technische mechanica en (technische) informatica.
De FMF maakt je studie nog interessanter, brengt je in contact met studenten van andere studierichtingen en draagt bij aan de nodige ontspanning. Door middel van een bedrijvendag en een stagebank op het internet verkleint de FMF de afstand tussen studenten en het bedrijfsleven.
activiteiten alleen ontstaan niet zomaar, daar zit een hoop werk aan vast. Dit wordt gedaan door de verschillende commissies die de FMF rijk is.
Ieder jaar nemen er nieuwe leden plaats in één van deze commissies. Door een breed spectrum aan activiteiten zijn er binnen deze commissies tal van mogelijkheden om ervaring op te doen in allerlei gebieden. Het is de manier om je studiegenoten en je vakgebied van een andere kant te leren kennen.

Hoe werkt het ?

Wanneer het je leuk lijkt om binnen een van deze commissies van de FMF iets te doen kun je je hier voor opgeven bij het bestuur. Zoek ze op in een van onze kamers of stuur een emailtje naar het bestuur. Natuurlijk geven we met plezier antwoord op al je vragen over de FMF of over één van onze commissies!
Tot slot: ook voor nieuwe ideëen is er ruimte. Zo heeft de FMF aan de basis gestaan van het NKP, het Nederlandse Kampioenschap Programmeren. Heb je een nieuw idee voor een activiteit, stap dan eens een van de FMF kamers binnen. Het bestuur helpt je graag verder!

Commissies

Activiteitencommissie (DOEN)

homepage : : doen[AT]fmf.nl
Door Overgave Excelentie Nastrevend
Deze commissie zorgt voor de activiteiten die niet onder de Nebula, borrelcie of andere commissies vallen.

Leden (2013/2014):

Alfabetcommissie (Alfabetfeest)

homepage : : alfabet[AT]fmf.nl
Deze commissie organiseert jaarlijks het Alfabetfeest, een feest voor diverse alfa- en bètaverenigingen.

Leden (2013/2014):

Almanakcommissie (Almanak)

homepage : : almanak[AT]fmf.nl
Deze commissie maakt de jaarlijkse almanak van de FMF met daarin stukjes van commissies en andere studieverenigingen en natuurlijk de foto's en gegevens van alle leden.

Leden (2013/2014):

Archiefcommissie (Archie)

homepage : : archie[AT]fmf.nl
Deze commissie zal dit jaar weer orde in het archief van de FMF brengen.

Leden (2013/2014):

Axioma (Axioma)

axioma[AT]fmf.nl
Organisatie (klein) wiskunde symposium

Leden (2013/2014):

Bedrijfshulpverleners (BHV)

homepage : : bhv[AT]fmf.nl
Deze leden hebben een training gevolgd om bij calamiteiten adequaat de kunnen reageren om iedereen in veiligheid te brengen. Tevens beschikken zij over een EHBO diploma met reanimatie en AED.

Leden (2013/2014):

Bestuur (Bestuur)

homepage : : bestuur[AT]fmf.nl
Het kloppende hart van de vereniging.

Leden (2013/2014):

Boekencommissie (Boexie)

homepage : : boexie[AT]fmf.nl
Deze commissie verzorgt de boekverkoop van de FMF.

Leden (2013/2014):

Borrelcommissie (Borrelcie)

homepage : : borrel[AT]fmf.nl
Deze commissie organiseert de maandelijkse FMF-borrel. Deze is gebruikelijk elke laatste woensdag van de maand.

Leden (2013/2014):

Computercommissie (Comcie)

homepage : : comcie[AT]fmf.nl
Deze commissie verzorgt en onderhoudt de computerapparatuur van de FMF.

Leden (2013/2014):

Consulting Event (CE)

homepage : : consultingevent[AT]ebfgroningen.nl
De commissie is in samenwerking met de EBF en verzorgt het consulting event. De gelegenheid voor studenten om kennis te maken met consultancy bedrijven.

Leden (2013/2014):

Eerstejaarscommissie (Legacie)

legacie[AT]fmf.nl
Deze commissie organiseert activiteiten speciaal voor eerstejaars. Legendarische Eerstejaars GroepsActiviteitencommissie

Leden (2013/2014):

Facfeestcommissie (Faculteitsfeest)

homepage : : facfeest[AT]fmf.nl
Ieder jaar wordt samen met de andere studieverenigingen van FWN een groots faculteitsfeest gegeven.

Leden (2013/2014):

Fotocommissie (Fotocie)

homepage : : fotocie[AT]fmf.nl
Deze commissie maakt bij alle activiteiten van de FMF foto's en maakt deze beschikbaar op haar website.

Leden (2013/2014):

Grote Buitenlandse Excursie commissie (GBE)

homepage : : gbe[AT]fmf.nl
Deze commissie organiseert één keer in de twee jaar een grote buitenlandse excursie (groot betekent buiten Europa). In 2013 was men naar Kaapstad en Johannesburg in Zuid-Afrika.

Leden (2014/2015):

Huygens (Huygens)

homepage : : huygens[AT]fmf.nl
Deze commissie verzorgt voor alle studies binnen de FMF alle vakspecifieke activiteiten. Huygens organiseert onder andere excursies, lunchlezingen en borrellezingen.

Leden (2013/2014):

Introductiecommissie (Pienter)

pienter[AT]fmf.nl
Pienter organiseert het introductiekamp van (technische) natuur-, sterren- & (technische) wiskunde.

Leden (2013/2014):

Kascommissie (Kascie)

kascie[AT]fmf.nl
Deze commissie controleert het financiële reilen en zeilen van de FMF.

Leden (2013/2014):

Kleine Buitenlandse Excursie commissie (KBE)

homepage : : kbe[AT]fmf.nl
Deze commissie organiseert één keer in de twee jaar een kleine buitenlandse excursie (klein betekent binnen Europa).

Leden (2013/2014):

LANcie (LANcie)

homepage : : lancie[AT]fmf.nl
Deze commissie organiseert netwerkspellenavonden en -weekeinden.

Leden (2013/2014):

Ledenweekendcommissie (Lecie)

homepage : : lecie[AT]fmf.nl
Deze commissie organiseert het jaarlijkse, gezellige ledenweekend van de FMF!

Leden (2013/2014):

Liftcommissie (Liftcie)

homepage : : liftcie[AT]fmf.nl
Deze commissie organiseert liftwedstrijden naar 'verre' oorden.

Leden (2013/2014):

Lustrumcommissie (Lustrum)

homepage : : lustrum[AT]fmf.nl
Deze commissie organiseert elke vijf jaar de lustrumactiviteiten van de FMF. Het elfde lustrum zal in november 2014 zijn.

Leden (2013/2014):

Meisjescommissie (Meiscie)

homepage : : meiscie[AT]fmf.nl
Deze commissie is speciaal voor de vrouwen van de FMF.

Leden (2013/2014):

Merchandisecommissie (Merchie)

homepage : : merchie[AT]fmf.nl
De merchie voorziet de FMF van gave merchandise!

Leden (2013/2014):

Natuurkunde Alumni-Studentdag (NAS-dag)

nas[AT]fmf.nl
De natuurkunde student-alumni commissie organiseert een middag waarin alumni komen spreken over hun ervaringen na hun studie (technische) natuurkunde aan de RUG, wat voor werk ze doen en wat de rol van natuurkunde daarin is. De dag is bedoeld voor alle (technische) natuurkundestudenten, zowel bachelor-als masterstudenten.

Leden (2013/2014):

Nebula (Nebula)

homepage : : nebula[AT]fmf.nl
Deze commissie organiseert gratis filmavonden. Geheten: de Nixxbios

Leden (2013/2014):

Open Podium-commissie (Opcie)

homepage : : opcie[AT]fmf.nl
De open podium-commissie organiseert het jaarlijkse open podium van de FMF

Leden (2013/2014):

Periodiekredactie (Periodiek)

homepage : : perio[AT]fmf.nl
De Periodiek is het magazine van de FMF. Het is een populair wetenschappelijk blad voor studenten natuurkunde, informatica, wiskunde en sterrenkunde. De Periodiek verschijnt 4 keer per jaar wellicht op regelmatige tijden.

Leden (2013/2014):

Prominent in de tent (PIDT)

homepage : : (geen account op FMF server)
Gezamenlijk met andere studieverenigingen uit Groningen wordt promintent in de tent georganiseerd. Een groots afgekocht feest!

Leden (2014/2015):

Stichting GBE-FMF (Stichting GBE)

homepage : : reisbureau[AT]fmf.nl
Het bestuur van de stichting GBE-FMF. Het bestuur houdt toezicht op de GBE-commissie. In het stichtingsbestuur zit één bestuurslid van de FMF.

Leden (2013/2014):

Stichting Prof. Hendrik de Waard (Stichting HdW)

homepage : : hdw[AT]fmf.nl
Deze commissie organiseert jaarlijks de Prof. Hendrik de Waardlezing.

Leden (2013/2014):

Symposiumcommissie (Symcie)

homepage : : symcie[AT]fmf.nl
Deze commissie organiseert de jaarlijkse symposia van de FMF.

Leden (2013/2014):

Toetscommissie (Toetscie)

homepage : : toetscie[AT]fmf.nl
De toetscie beheert de tentamenbank van de FMF. Daarin zijn oude tentamens en hun uitwerkingen te vinden.

Leden (2013/2014):

Websitecommissie (Webcie)

homepage : : webcie[AT]fmf.nl
Deze commissie ontwerpt en onderhoudt de prachtige website van de FMF.

Leden (2013/2014):

Wiskunde Alumni-Studentdag (WAS-dag)

was[AT]fmf.nl
De wiskunde student-alumni commissie organiseert een middag waarin alumni komen spreken over hun ervaringen na hun studie (technische) wiskunde aan de RUG, wat voor werk ze doen en wat de rol van wiskunde daarin is. De dag is bedoeld voor alle (technische) wiskundestudenten, zowel bachelor-als masterstudenten.

Leden (2013/2014):