Sponsormogelijkheden: buitenlandse reizen

Volgens een lange traditie organiseert de FMF kleine en grote buitenlandse studiereizen. De speerpunten van deze reizen zijn wetenschap, bedrijfsleven en cultuur. Bij elke reis verschillen de sponsormogelijkheden. Enkele voorbeelden zijn: casestudies, advertenties in voor- of naverslagen of inhousemeetings bij het bedrijf in het buitenland.

Casestudie
Om over voldoende financiële middelen te beschikken voor een grote buitenlandse reis moeten de deelnemers een casestudie uitvoeren. Een casestudie is een project in opdracht van een bedrijf waaraan twee ouderejaars studenten ongeveer drie weken werken. Het kan hierbij gaan om een onderzoeks- of stageopdracht binnen de vakgebieden waartoe de leden van de FMF behoren of een statistische analyse.

De ouderejaars studenten worden zo geselecteerd opdat zij affiniteit hebben met het project en gekwalificeerd zijn om het project met een uitstekend resultaat te kunnen uitvoeren. De studenten worden door een hoogleraar begeleid die toezicht houdt en eventueel advies kan geven. De deelnemers zullen voor de casestudie studiepunten ontvangen.

Er is gebleken dat het verlenen van een casestudie een uitgelezen kans is voor bedrijven om projecten die anders blijven liggen of uitbesteed worden tegen een relatief lage prijs uit te laten voeren. Verder is het een goede gelegenheid om ouderejaars studenten intensief kennis te laten maken met het bedrijf. Middels een verslag van de casestudie op de website en in het eindverslag van de reis zullen ook andere studenten kennis nemen van de activiteiten van het bedrijf. Ook ontvangt het bedrijf kosteloos een advertentie in het eindverslag en een logo op de website. Een studiereis is zo een uitstekende mogelijkheid voor een bedrijf om zijn naam op een positieve manier aan te verbinden.

Voorbeelden van casestudies die in het verleden zijn uitgevoerd zijn te vinden op http://gbe.fmf.nl.


Het eindverslag van de drie weken durende reis naar de Verenigde Staten en Mexico.